Washingtonia Filifera - Cotton Palm


Washingtonia Filifera – Cotton Palm


© Coast Road Palms Perth Western Australia ( WA )